Vissza
  • 2021.07.29
  • MeseCentrum

Hogyan lehet meghatározni a gyerekirodalmat?

A gyerekirodalom mibenlétéről újra sokat vitatkozik a tudományos élet. Hiszen a gyerek és a gyerekek által fogyasztott kultúra számos szakma látóterében benne van.

A gyerekirodalom legegyszerűbb meghatározását az olvasásszociológia adja

Eszerint a gyerekirodalom olyan műfaj, amelynek célzott olvasója/hallgatója nem felnőtt. Ha ebből a meghatározásból indulunk ki, akkor a szöveg nem feltétlenül önmagában hordoz gyerekirodalmi jegyeket, hanem az odaértett célközönség alapján különítjük el, olvasói csoport alapján. Már a vásárlóerő sem azonos a célközönséggel, hiszen a kisgyerekeknek még a szüleik, a fizetőképesek vásárolnak.

Mivel a gyerekirodalom a kezdetektől fogva erősen függött a piaci tényezőktől, és mivel nagyobb üzletet jelent, mint a szépirodalom, így a mai napig érzékenyebben reagál a piaci változókra.

Meselexikon   Harmath Artemisz Julius-01

A gyerekirodalom másik meghatározását a pszichológiai-terápiás célrendszer adja, mely szorosan összekapcsolódik a piac felfokozottan pszichológia-központú igényeivel

Ez a szemléletmód a mentálisan, pszichésen egészséges gyerek fogalmából és elképzeléséből indul ki, ezért általában problémákra kínál tematikusan megoldásokat a szülőknek. Ezt szolgálja az olvasói célcsoport minél pontosabb életkori behatárolása [vö. Kucserka Zsófia: Gyerekirodalom: mi az, és kié?, in Hermann Zoltán – Lovász Andrea – Mészáros Márton – Pataki Viktor – Vincze Ferenc (szerk.): Medialitás és gyerekirodalom, KRE – L’Harmattan, 2020, 177–190]. (Erről ITT írtunk korábban)

Meselexikon   Harmath Artemisz Julius-02

Egy harmadik, az irodalomelméleti megközelítés

Ez a szöveg irodalmi jegyeiből indul ki, és történeti szempontokat is figyelembe vehet, vagyis azt, hogyan változott a stílus vagy az olvasásmód az évszázadok során. Ugyanakkor a romantika után az irodalomfelfogás már nem integrálta a lélektani és didaktikus szempontokat.

Ma tehát a gyerekirodalom leginkább három irányzat mentén határolható körül: az olvasóvá nevelés pedagógiai szempontrendszere alapján, a pszichológia terápiás célrendszere alapján, illetve az irodalomtudomány esztétikai/irodalomelméleti/(intézmény)történeti szempontrendszere alapján.

további Kis meselexikon

A meséről és a metafizikai reményről

Miért hiszünk a mesék igazságosságában?

Tovább
Mit eszik és mit csinál a gyerekhorror?

Minden gyerek imád rettegni… Vagy mégsem?

Tovább
Változó emberi figyelmünk

Máshogy szórakozunk, ha sorozatfüggők vagyunk, mint ha könyvet olvasunk?

Tovább